Vĩnh Long trên đường phát triển

28/09/2020 - 08:45

Giai đoạn 2015- 2020, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới trên đường phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch khá, theo hướng hiện đại hóa- công nghiệp hóa. Văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển.

A A

Quốc phòng- an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm luôn đạt chỉ tiêu cao. Công tác huấn luyện, diễn tập, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng chất lượng cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từng bước xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững; mô hình, vùng sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn an toàn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Trong ảnh: Mô hình trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã An Phước (Mang Thít).

Công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình của cả nước, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành chủ lực, đã hình thành một số ngành hàng có lợi thế so sánh.

TP Vĩnh Long được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn từng bước đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 50 xã đạt tiêu chí giao thông, đạt tỷ lệ 57% so tổng số xã xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, có thêm 10 xã đăng ký đạt tiêu chí này. Trong ảnh: Tuyến Đường huyện 30 xã Long Mỹ (Mang Thít). Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh tập trung đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Trong ảnh: ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu, học tập.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Trong ảnh: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công bố quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng tại Công ty TNHH Tỷ Bách.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp được chú trọng. Các làng nghề thủ công đã giải quyết việc làm cho trên 6.500 lao động, có thu nhập bình quân trên 3,4 triệu đồng/lao động/tháng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự- quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền và MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được hiệu quả rõ rệt. Tất cả góp phần đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Theo Báo Vĩnh Long