Vĩnh Long: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội

11/08/2020 - 09:33

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Vũng Liêm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tạo sự đồng thuận trong nhân dân đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị không ngừng đổi mới; nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị không ngừng tăng nhanh về chất lượng, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

A A

 

Mô hình nông nghiệp đô thị góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Kinh tế- xã hội tăng trưởng khá toàn diện

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ và nhân dân huyện chung tay thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, huyện xây dựng và phát triển được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn kết tiêu thụ nông sản; tiêu biểu như sản phẩm gạo hữu cơ Tấn Đạt được công nhận đạt chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm, mô hình công nghệ ruộng lúa bờ hoa...

Đầu tư xây dựng mở rộng đường giao thông với hệ thống đèn led hiện đại, phát triển đô thị ngày càng văn minh.

Đồng thời, còn có các mô hình sản xuất cây ăn trái với quy mô tập trung được chứng nhận VietGAP như bưởi da xanh với 142ha ở xã Thanh Bình, Quới Thiện, Quới An; sầu riêng 25ha ở xã Thanh Bình; xoài cát núm 88ha ở các xã Trung Chánh, Quới An, Quới Thiện; các mô hình chăn nuôi như nuôi cá lóc 9ha xã Trung Nghĩa, nuôi gà và nuôi vịt xiêm Pháp ở xã Trung Hiệp… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Đạt (xã Hiếu Thành) lên liếp trồng 6,5 công cam theo chủ trương chuyển đối cơ cấu cây trồng của huyện.

Ông Đạt cho biết: “Hồi trước, trồng lúa không đạt hiệu quả nên tôi mạnh dạn đầu tư chuyển qua trồng cam. Giờ thu hoạch cam cho lợi nhuận cao hơn nhiều lần, nhờ vậy đời sống gia đình khấm khá hơn hẳn”. Bên cạnh, các mô hình nông nghiệp đô thị cũng được khuyến khích phát triển và nhân rộng.

Đến thăm vườn lan Mokara của anh Nguyễn Văn Thanh Thảo (ấp Phong Thới- thị trấn Vũng Liêm), hơn 1.000 cây lan trồng trong nhà lưới góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Thảo chia sẻ, chăm sóc lan đúng kỹ thuật thì sẽ thu hoạch hoa suốt năm, thu nhập thêm từ vườn lan mỗi tháng giúp kinh tế gia đình anh thoải mái hơn.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ và các làng nghề tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định.

Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại được quan tâm thực hiện, hoạt động các ngành dịch vụ ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ qua, huyện đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa 6 chợ xã, hoàn thành chuyển đổi 13/13 chợ xã- thị trấn từ ban quản lý chợ sang mô hình hợp tác xã và khoán thu, đi vào hoạt động ổn định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị cũng là một mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ qua của huyện Vũng Liêm. Chất lượng kết cấu hạ tầng được phát triển và nâng cao trong thời gian qua, nhiều dự án, công trình thủy lợi lớn được triển khai thực hiện.

Tổ hợp tác trồng lác tại xã Trung Thành Đông góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp khép kín thủy lợi đạt trên 95%, cống đập được kiên cố đạt 67%, đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp kết hợp giao thông. Toàn huyện có 100% đường huyện, trên 59% đường liên ấp và trên 46% đường liên xóm được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, hệ thống đường và cầu giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Thị trấn Vũng Liêm triển khai thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo động lực phát triển đô thị loại IV; nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 99,69%. Đường Lê Cẩn (ấp Phong Thới- thị trấn Vũng Liêm) hoàn thành được gần 1 năm, người dân xung quanh ai ai cũng phấn khởi.

Chị Lê Thị Kim Chi (ấp Phong Thới) hào hứng chia sẻ: “Hồi trước đường nhỏ xíu, tối là đi lại khó khăn, người dân cũng lo lắng đến tình hình an ninh lắm. Giờ đường được Nhà nước đầu tư làm lại, xanh- sạch- đẹp, đèn led sáng trưng. Vừa hiện đại vừa an toàn, còn thấy được sự thay đổi, phát triển rõ rệt của địa phương”.

Xây dựng Đảng bộ gắn bó mật thiết với nhân dân

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Vũng Liêm.

Hiện, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó, trên chuẩn 32,1%; cấp xã đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó, trên chuẩn 20,69%.

“Nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị không ngừng tăng nhanh về chất lượng, luôn thể hiện được tính năng động, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, trình độ quản lý của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”- Bí thư Huyện ủy- Lê Văn Lập cho biết.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ huyện xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đồng chí Sơn Thanh Huyền- Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vũng Liêm, công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng là trang bị những kiến thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; trên cơ sở đó đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã tuyên truyền ra đoàn viên đạt trên 88%, hội viên các đoàn thể đạt trên 77% và nhân dân đạt gần 70%.

Đồng thời, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân với nhiều mô hình mới, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực.

Mô hình trồng xoài cát tại xã Trung Chánh cho lợi nhuận khá.

Qua đó, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; chủ động dự báo, định hướng dư luận những vấn đề bức xúc, nhạy cảm tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm- cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện chú trọng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ các cấp; thường xuyên xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ rộng rãi.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng tập trung về cơ sở, gần dân, sâu sát dân; giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, huyện Vũng Liêm thực hiện đạt và vượt 15/21 chỉ tiêu chủ yếu. Các chương trình mục tiêu kinh tế- xã hội thực hiện đạt khá toàn diện; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Theo HẢI YẾN- TUYẾT NGA (Báo Vĩnh Long)