• Hiện nay, trên những cánh đồng thuộc địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An người dân đang bước vào mùa thu hoạch hẹ nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Những người làm công thu hái hẹ ở địa phương cho thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ từ tháng 6-8 âm lịch ở ruộng nước, kênh mương, đầm nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. Do đó, người dân vùng Đồng Tháp Mười có thể khai thác hẹ nước suốt mùa lũ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Thu hoạch hẹ trên cánh đồng sen rộng 7ha của gia đình anh Võ Thanh Phương (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Với những người ít ruộng đất thì cây hẹ nước cho thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho những người làm công ở địa phương trong mùa lũ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Hẹ nước thu hoạch xong được mang về sơ chế rồi bán cho thương lái. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Hẹ nước được thương lái thu mua rồi cung cấp cho các chợ đầu mối và nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang... (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Công đoạn sơ chế hẹ nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

 • Hiện nay, trên những cánh đồng thuộc địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An người dân đang bước vào mùa thu hoạch hẹ nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Những người làm công thu hái hẹ ở địa phương cho thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ từ tháng 6-8 âm lịch ở ruộng nước, kênh mương, đầm nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. Do đó, người dân vùng Đồng Tháp Mười có thể khai thác hẹ nước suốt mùa lũ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Thu hoạch hẹ trên cánh đồng sen rộng 7ha của gia đình anh Võ Thanh Phương (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Với những người ít ruộng đất thì cây hẹ nước cho thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho những người làm công ở địa phương trong mùa lũ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Hẹ nước thu hoạch xong được mang về sơ chế rồi bán cho thương lái. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Hẹ nước được thương lái thu mua rồi cung cấp cho các chợ đầu mối và nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang... (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 • Công đoạn sơ chế hẹ nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)