• Sông Tiền là nhánh hạ lưu bên trái (tả ngạn) của sông Mê Kông, chảy từ đất Campuchia vào đồng bằng miền Nam Việt Nam, qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, rồi đổ ra biển Đông. Ảnh: Lưu Trọng Nhân.

 • Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Ảnh: Nghia Nguyen Duc.

 • Sông Tiền chảy từ Phnom Penh, qua Kandal và dọc theo ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Prey Veng (tả ngạn - bở bắc) và Kandal (hữu ngạn - bờ Nam). Ảnh: Cuong Do.

 • Sông đi vào lãnh thổ Việt Nam ở xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) và Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Sông đi dọc ranh giới Tân Châu và Hồng Ngự rồi đi vào hẳn Hồng Ngự, dọc theo ranh giới Hồng Ngự với Tam Nông (cũng Đồng Tháp) vào Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.

 • Sông đi vào lãnh thổ Việt Nam ở xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) và Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Sông đi dọc ranh giới Tân Châu và Hồng Ngự rồi đi vào hẳn Hồng Ngự, dọc theo ranh giới Hồng Ngự với Tam Nông (cũng Đồng Tháp) vào Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.

 • Sông Tiền là ranh giới tự nhiên giữa Châu Thành, Đồng Tháp bên hữu và Cái Bè (Tiền Giang) bên tả. Ảnh: Vietdu.

 • Tới giáp ranh giữa thành phố Vĩnh Long và Tiền Giang, nó được tách làm ba nhánh lớn: Nhánh Cổ Chiên (tức sông Cổ Chiên), Hàm Luông (tức sông Hàm Luông) và Mỹ Tho (tức sông Mỹ Tho). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.

 • Cổ Chiên chảy dọc theo ranh giới giữa Vĩnh Long, Trà Vinh (bên hữu) và Bến Tre (bên tả) đổ ra biển ở cửa Cổ Chiên nằm giữa Châu Thành, Trà Vinh (Trà Vinh) và Thạnh Phú (Bến Tre). Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguy

 • Sông Hàm Luông chảy trọn vẹn trong tỉnh Bến Tre, ra biển bẳng cửa Hàm Luông ở giữa Thạnh Phú và Ba Tri. Ảnh: Thanh Sơn HP.

 • Sông Mỹ Tho chảy qua ranh giới Bến Tre (bên hữu) và Tiền Giang (bên tả), đổ ra biển bởi ba cửa: cửa Tiểu (Gò Công), cửa Đại (giữa Bình Đại và Gò Công) và cửa Ba Lai (giữa Ba Tri và Bình Đại). Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên.

 • Nối liền sông Tiền với sông Hậu là sông Vàm Nao (ranh giới giữa hai huyện Chợ Mới và Phú Tân của An Giang). Ảnh: Mr8thanh.

 • Do sự biến động của dòng chảy và sự tác động của thủy triều mặn thâm nhập sâu vào trong đất liền, trên dòng sông xuất hiện nhiều cồn bãi nổi và ngầm, làm cho việc đi lại của các tàu có trọng tải lớn chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.

 • Sông Tiền là nhánh hạ lưu bên trái (tả ngạn) của sông Mê Kông, chảy từ đất Campuchia vào đồng bằng miền Nam Việt Nam, qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, rồi đổ ra biển Đông. Ảnh: Lưu Trọng Nhân.
 • Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Ảnh: Nghia Nguyen Duc.
 • Sông Tiền chảy từ Phnom Penh, qua Kandal và dọc theo ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Prey Veng (tả ngạn - bở bắc) và Kandal (hữu ngạn - bờ Nam). Ảnh: Cuong Do.
 • Sông đi vào lãnh thổ Việt Nam ở xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) và Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Sông đi dọc ranh giới Tân Châu và Hồng Ngự rồi đi vào hẳn Hồng Ngự, dọc theo ranh giới Hồng Ngự với Tam Nông (cũng Đồng Tháp) vào Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.
 • Sông đi vào lãnh thổ Việt Nam ở xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) và Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Sông đi dọc ranh giới Tân Châu và Hồng Ngự rồi đi vào hẳn Hồng Ngự, dọc theo ranh giới Hồng Ngự với Tam Nông (cũng Đồng Tháp) vào Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.
 • Sông Tiền là ranh giới tự nhiên giữa Châu Thành, Đồng Tháp bên hữu và Cái Bè (Tiền Giang) bên tả. Ảnh: Vietdu.
 • Tới giáp ranh giữa thành phố Vĩnh Long và Tiền Giang, nó được tách làm ba nhánh lớn: Nhánh Cổ Chiên (tức sông Cổ Chiên), Hàm Luông (tức sông Hàm Luông) và Mỹ Tho (tức sông Mỹ Tho). Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.
 • Cổ Chiên chảy dọc theo ranh giới giữa Vĩnh Long, Trà Vinh (bên hữu) và Bến Tre (bên tả) đổ ra biển ở cửa Cổ Chiên nằm giữa Châu Thành, Trà Vinh (Trà Vinh) và Thạnh Phú (Bến Tre). Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguy
 • Sông Hàm Luông chảy trọn vẹn trong tỉnh Bến Tre, ra biển bẳng cửa Hàm Luông ở giữa Thạnh Phú và Ba Tri. Ảnh: Thanh Sơn HP.
 • Sông Mỹ Tho chảy qua ranh giới Bến Tre (bên hữu) và Tiền Giang (bên tả), đổ ra biển bởi ba cửa: cửa Tiểu (Gò Công), cửa Đại (giữa Bình Đại và Gò Công) và cửa Ba Lai (giữa Ba Tri và Bình Đại). Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên.
 • Nối liền sông Tiền với sông Hậu là sông Vàm Nao (ranh giới giữa hai huyện Chợ Mới và Phú Tân của An Giang). Ảnh: Mr8thanh.
 • Do sự biến động của dòng chảy và sự tác động của thủy triều mặn thâm nhập sâu vào trong đất liền, trên dòng sông xuất hiện nhiều cồn bãi nổi và ngầm, làm cho việc đi lại của các tàu có trọng tải lớn chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nhựt Trịnh Minh.