TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 26/11/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 812852
Giải Đặc Biệt 12852
Giải Nhất 03135
Giải Nhì 66667
Giải Ba 83501 - 00593
Giải Tư 97474 - 51300 - 77107 - 65795 - 34906 - 32270 - 41914
Giải Năm 4303
Giải Sáu 8333 - 6990 - 2548
Giải Bảy 643
Giải Tám 29

AN GIANG 19/11/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 986200
Giải Đặc Biệt 86200
Giải Nhất 29547
Giải Nhì 36340
Giải Ba 52069 - 53871
Giải Tư 62190 - 04315 - 82672 - 51240 - 93801 - 08868 - 96752
Giải Năm 8514
Giải Sáu 2541 - 8479 - 6230
Giải Bảy 269
Giải Tám 12

AN GIANG 12/11/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 697174
Giải Đặc Biệt 97174
Giải Nhất 84037
Giải Nhì 67013
Giải Ba 64602 - 82390
Giải Tư 64859 - 67385 - 15170 - 24034 - 06016 - 89942 - 49768
Giải Năm 6539
Giải Sáu 9868 - 7713 - 3746
Giải Bảy 663
Giải Tám 80

AN GIANG 5/11/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 931774
Giải Đặc Biệt 31774
Giải Nhất 96757
Giải Nhì 91952
Giải Ba 65761 - 99380
Giải Tư 46547 - 49244 - 80462 - 51644 - 27390 - 19635 - 03672
Giải Năm 8614
Giải Sáu 5036 - 1619 - 6519
Giải Bảy 889
Giải Tám 31

AN GIANG 29/10/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 123007
Giải Đặc Biệt 23007
Giải Nhất 25958
Giải Nhì 25787
Giải Ba 66572 - 93665
Giải Tư 10493 - 42697 - 65384 - 66661 - 65019 - 73563 - 32188
Giải Năm 2781
Giải Sáu 3626 - 8823 - 7105
Giải Bảy 107
Giải Tám 04

AN GIANG 22/10/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 957643
Giải Đặc Biệt 57643
Giải Nhất 83281
Giải Nhì 94693
Giải Ba 88861 - 19489
Giải Tư 46308 - 42981 - 95413 - 24302 - 54600 - 32648 - 23244
Giải Năm 2474
Giải Sáu 2806 - 5730 - 8647
Giải Bảy 537
Giải Tám 96

AN GIANG 15/10/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 167462
Giải Đặc Biệt 67462
Giải Nhất 70748
Giải Nhì 23480
Giải Ba 42786 - 83129
Giải Tư 72224 - 39379 - 99459 - 34242 - 19356 - 90086 - 88018
Giải Năm 9537
Giải Sáu 7650 - 7502 - 7757
Giải Bảy 360
Giải Tám 24