TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 16/1/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 512487
Giải Đặc Biệt 12487
Giải Nhất 58255
Giải Nhì 74119
Giải Ba 57229 - 81009
Giải Tư 83034 - 69307 - 10006 - 40264 - 28940 - 51015 - 43215
Giải Năm 9762
Giải Sáu 6904 - 5036 - 7055
Giải Bảy 988
Giải Tám 01

AN GIANG 9/1/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 278091
Giải Đặc Biệt 78091
Giải Nhất 55544
Giải Nhì 30168
Giải Ba 95645 - 56331
Giải Tư 46466 - 10644 - 87296 - 75190 - 46265 - 81066 - 73129
Giải Năm 8298
Giải Sáu 3044 - 9390 - 4313
Giải Bảy 880
Giải Tám 56

AN GIANG 2/1/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 540009
Giải Đặc Biệt 40009
Giải Nhất 72442
Giải Nhì 51501
Giải Ba 67230 - 98626
Giải Tư 14914 - 41242 - 21377 - 68932 - 74934 - 97683 - 88505
Giải Năm 1764
Giải Sáu 2890 - 5798 - 4337
Giải Bảy 322
Giải Tám 91

AN GIANG 26/12/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 267916
Giải Đặc Biệt 67916
Giải Nhất 03825
Giải Nhì 98012
Giải Ba 24034 - 41693
Giải Tư 68276 - 79571 - 60811 - 02688 - 44468 - 94614 - 89133
Giải Năm 9546
Giải Sáu 3757 - 4331 - 0206
Giải Bảy 452
Giải Tám 88

AN GIANG 18/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 548238
Giải Đặc Biệt 48238
Giải Nhất 22354
Giải Nhì 32118
Giải Ba 30528 - 79376
Giải Tư 67182 - 77446 - 12536 - 06884 - 21329 - 01389 - 18423
Giải Năm 4110
Giải Sáu 6387 - 9044 - 8662
Giải Bảy 902
Giải Tám 16

AN GIANG 11/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 805535
Giải Đặc Biệt 05535
Giải Nhất 72610
Giải Nhì 41124
Giải Ba 61621 - 96065
Giải Tư 20046 - 85456 - 20864 - 11498 - 53665 - 09797 - 89245
Giải Năm 4854
Giải Sáu 9164 - 1174 - 9377
Giải Bảy 911
Giải Tám 60

AN GIANG 4/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 372154
Giải Đặc Biệt 72154
Giải Nhất 09420
Giải Nhì 81555
Giải Ba 83381 - 56105
Giải Tư 25722 - 77621 - 82919 - 75270 - 96677 - 55070 - 64559
Giải Năm 4125
Giải Sáu 4782 - 8879 - 9051
Giải Bảy 344
Giải Tám 34