TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 2/7/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 813011
Giải Đặc Biệt 13011
Giải Nhất 46388
Giải Nhì 17723
Giải Ba 47383 - 01559
Giải Tư 33736 - 83909 - 69335 - 49661 - 26157 - 93755 - 87721
Giải Năm 8240
Giải Sáu 3121 - 5869 - 1440
Giải Bảy 969
Giải Tám 06

AN GIANG 25/6/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 153277
Giải Đặc Biệt 53277
Giải Nhất 15239
Giải Nhì 92703
Giải Ba 88802 - 11155
Giải Tư 54706 - 80070 - 51309 - 20621 - 56978 - 46769 - 60106
Giải Năm 9751
Giải Sáu 4438 - 2628 - 4978
Giải Bảy 617
Giải Tám 25

AN GIANG 18/6/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 973260
Giải Đặc Biệt 73260
Giải Nhất 33065
Giải Nhì 03031
Giải Ba 78247 - 30554
Giải Tư 89180 - 65240 - 14876 - 23287 - 57753 - 92747 - 89138
Giải Năm 9376
Giải Sáu 3380 - 3573 - 1154
Giải Bảy 723
Giải Tám 70

AN GIANG 11/6/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 864488
Giải Đặc Biệt 64488
Giải Nhất 80730
Giải Nhì 41720
Giải Ba 14686 - 46821
Giải Tư 54017 - 58365 - 88040 - 26361 - 62602 - 58941 - 17248
Giải Năm 1172
Giải Sáu 0130 - 9976 - 8226
Giải Bảy 550
Giải Tám 69

AN GIANG 4/6/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 973572
Giải Đặc Biệt 73572
Giải Nhất 89879
Giải Nhì 62777
Giải Ba 38561 - 97443
Giải Tư 50975 - 16424 - 60471 - 01589 - 38003 - 07849 - 45510
Giải Năm 8805
Giải Sáu 1935 - 9757 - 8801
Giải Bảy 412
Giải Tám 75

AN GIANG 28/5/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 272701
Giải Đặc Biệt 72701
Giải Nhất 94694
Giải Nhì 57543
Giải Ba 51171 - 42231
Giải Tư 37919 - 02623 - 43355 - 67198 - 06769 - 24875 - 32149
Giải Năm 6929
Giải Sáu 0073 - 3746 - 4489
Giải Bảy 632
Giải Tám 99

AN GIANG 21/5/2020

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 945221
Giải Đặc Biệt 45221
Giải Nhất 78112
Giải Nhì 96420
Giải Ba 34564 - 22524
Giải Tư 52956 - 40415 - 95322 - 83735 - 41374 - 88482 - 77956
Giải Năm 3480
Giải Sáu 2038 - 7868 - 6007
Giải Bảy 951
Giải Tám 46