TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 17/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 046984
Giải Đặc Biệt 46984
Giải Nhất 04955
Giải Nhì 32990
Giải Ba 91186 - 99520
Giải Tư 47435 - 82120 - 74793 - 58931 - 38300 - 68963 - 42988
Giải Năm 7802
Giải Sáu 1044 - 7984 - 2942
Giải Bảy 869
Giải Tám 74

AN GIANG 10/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 450580
Giải Đặc Biệt 50580
Giải Nhất 23741
Giải Nhì 31879
Giải Ba 09383 - 08366
Giải Tư 45457 - 15597 - 79475 - 32808 - 44451 - 07640 - 06155
Giải Năm 2262
Giải Sáu 3623 - 4593 - 4384
Giải Bảy 932
Giải Tám 52

AN GIANG 3/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 005462
Giải Đặc Biệt 05462
Giải Nhất 12953
Giải Nhì 37368
Giải Ba 34572 - 72987
Giải Tư 20138 - 93334 - 90095 - 35491 - 35696 - 02050 - 03079
Giải Năm 3312
Giải Sáu 0187 - 4573 - 3878
Giải Bảy 794
Giải Tám 94

AN GIANG 26/4/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 507492
Giải Đặc Biệt 07492
Giải Nhất 31355
Giải Nhì 93191
Giải Ba 15280 - 64362
Giải Tư 15009 - 83493 - 56786 - 37546 - 36841 - 56478 - 21562
Giải Năm 8556
Giải Sáu 3283 - 3367 - 2634
Giải Bảy 180
Giải Tám 09

AN GIANG 19/4/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 105489
Giải Đặc Biệt 05489
Giải Nhất 95496
Giải Nhì 89839
Giải Ba 07050 - 49325
Giải Tư 32652 - 02215 - 34758 - 98637 - 22937 - 37082 - 03220
Giải Năm 2591
Giải Sáu 9409 - 0260 - 0926
Giải Bảy 585
Giải Tám 68

AN GIANG 12/4/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 296175
Giải Đặc Biệt 96175
Giải Nhất 57050
Giải Nhì 08118
Giải Ba 03291 - 22173
Giải Tư 31445 - 50309 - 88715 - 62779 - 34675 - 72351 - 28031
Giải Năm 0346
Giải Sáu 7343 - 6928 - 7242
Giải Bảy 685
Giải Tám 86

AN GIANG 5/4/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 611891
Giải Đặc Biệt 11891
Giải Nhất 93542
Giải Nhì 06706
Giải Ba 37793 - 01968
Giải Tư 46575 - 68416 - 16494 - 83163 - 95891 - 93058 - 49552
Giải Năm 2423
Giải Sáu 0007 - 6370 - 9824
Giải Bảy 758
Giải Tám 92