TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 5/7/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 185058
Giải Đặc Biệt 85058
Giải Nhất 62662
Giải Nhì 17974
Giải Ba 76009 - 18428
Giải Tư 68438 - 05270 - 26699 - 19460 - 43516 - 64205 - 11177
Giải Năm 3780
Giải Sáu 6391 - 6179 - 4477
Giải Bảy 829
Giải Tám 68

AN GIANG 28/6/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 002540
Giải Đặc Biệt 02540
Giải Nhất 46012
Giải Nhì 77019
Giải Ba 75959 - 16411
Giải Tư 63490 - 38558 - 24640 - 77174 - 96937 - 52261 - 91520
Giải Năm 4570
Giải Sáu 4915 - 3023 - 1140
Giải Bảy 910
Giải Tám 19

AN GIANG 21/6/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 091186
Giải Đặc Biệt 91186
Giải Nhất 66125
Giải Nhì 08825
Giải Ba 55897 - 01025
Giải Tư 70122 - 81163 - 47969 - 82368 - 94322 - 12952 - 79238
Giải Năm 6701
Giải Sáu 5194 - 2149 - 0586
Giải Bảy 291
Giải Tám 82

AN GIANG 14/6/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 682341
Giải Đặc Biệt 82341
Giải Nhất 01954
Giải Nhì 47478
Giải Ba 84621 - 79134
Giải Tư 57937 - 20751 - 58349 - 46085 - 99168 - 27497 - 99186
Giải Năm 2004
Giải Sáu 9097 - 4960 - 9378
Giải Bảy 337
Giải Tám 06

AN GIANG 24/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 245787
Giải Đặc Biệt 45787
Giải Nhất 43389
Giải Nhì 93033
Giải Ba 27754 - 02149
Giải Tư 27734 - 70204 - 36634 - 24802 - 69670 - 29777 - 57372
Giải Năm 0271
Giải Sáu 5140 - 3308 - 1360
Giải Bảy 665
Giải Tám 69

AN GIANG 17/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 046984
Giải Đặc Biệt 46984
Giải Nhất 04955
Giải Nhì 32990
Giải Ba 91186 - 99520
Giải Tư 47435 - 82120 - 74793 - 58931 - 38300 - 68963 - 42988
Giải Năm 7802
Giải Sáu 1044 - 7984 - 2942
Giải Bảy 869
Giải Tám 74

AN GIANG 10/5/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 450580
Giải Đặc Biệt 50580
Giải Nhất 23741
Giải Nhì 31879
Giải Ba 09383 - 08366
Giải Tư 45457 - 15597 - 79475 - 32808 - 44451 - 07640 - 06155
Giải Năm 2262
Giải Sáu 3623 - 4593 - 4384
Giải Bảy 932
Giải Tám 52