TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 21/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 301299
Giải Đặc Biệt 01299
Giải Nhất 75194
Giải Nhì 67558
Giải Ba 64940 - 01942
Giải Tư 21488 - 63722 - 46666 - 62809 - 05525 - 79855 - 55971
Giải Năm 7061
Giải Sáu 2237 - 7863 - 9036
Giải Bảy 916
Giải Tám 31

AN GIANG 14/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 993561
Giải Đặc Biệt 93561
Giải Nhất 09866
Giải Nhì 46785
Giải Ba 67933 - 11627
Giải Tư 46259 - 33714 - 10985 - 51424 - 79684 - 02185 - 64821
Giải Năm 9889
Giải Sáu 6614 - 7982 - 1560
Giải Bảy 392
Giải Tám 78

AN GIANG 7/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 278929
Giải Đặc Biệt 78929
Giải Nhất 39502
Giải Nhì 88549
Giải Ba 54105 - 68703
Giải Tư 05605 - 27679 - 28662 - 27923 - 17015 - 13564 - 84333
Giải Năm 4181
Giải Sáu 9279 - 3198 - 3312
Giải Bảy 912
Giải Tám 36

AN GIANG 28/2/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 259641
Giải Đặc Biệt 59641
Giải Nhất 94270
Giải Nhì 42709
Giải Ba 89984 - 86992
Giải Tư 05637 - 20718 - 87625 - 46928 - 16222 - 62628 - 90240
Giải Năm 5885
Giải Sáu 1693 - 8987 - 2997
Giải Bảy 296
Giải Tám 16

AN GIANG 21/2/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 769718
Giải Đặc Biệt 69718
Giải Nhất 70688
Giải Nhì 56217
Giải Ba 40825 - 36028
Giải Tư 54372 - 95207 - 16517 - 19540 - 16193 - 16115 - 78251
Giải Năm 5368
Giải Sáu 5551 - 3771 - 8584
Giải Bảy 815
Giải Tám 36

AN GIANG 14/2/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 845513
Giải Đặc Biệt 45513
Giải Nhất 30754
Giải Nhì 65616
Giải Ba 27287 - 89287
Giải Tư 52626 - 02493 - 35304 - 18143 - 86280 - 39725 - 99657
Giải Năm 3735
Giải Sáu 2957 - 9688 - 1844
Giải Bảy 360
Giải Tám 15

AN GIANG 7/2/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 965894
Giải Đặc Biệt 65894
Giải Nhất 94999
Giải Nhì 77759
Giải Ba 29034 - 05239
Giải Tư 56504 - 19456 - 42020 - 44560 - 84088 - 63615 - 56105
Giải Năm 0601
Giải Sáu 6291 - 6711 - 0319
Giải Bảy 540
Giải Tám 19