TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 18/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 548238
Giải Đặc Biệt 48238
Giải Nhất 22354
Giải Nhì 32118
Giải Ba 30528 - 79376
Giải Tư 67182 - 77446 - 12536 - 06884 - 21329 - 01389 - 18423
Giải Năm 4110
Giải Sáu 6387 - 9044 - 8662
Giải Bảy 902
Giải Tám 16

AN GIANG 11/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 805535
Giải Đặc Biệt 05535
Giải Nhất 72610
Giải Nhì 41124
Giải Ba 61621 - 96065
Giải Tư 20046 - 85456 - 20864 - 11498 - 53665 - 09797 - 89245
Giải Năm 4854
Giải Sáu 9164 - 1174 - 9377
Giải Bảy 911
Giải Tám 60

AN GIANG 4/4/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 372154
Giải Đặc Biệt 72154
Giải Nhất 09420
Giải Nhì 81555
Giải Ba 83381 - 56105
Giải Tư 25722 - 77621 - 82919 - 75270 - 96677 - 55070 - 64559
Giải Năm 4125
Giải Sáu 4782 - 8879 - 9051
Giải Bảy 344
Giải Tám 34

AN GIANG 28/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 636659
Giải Đặc Biệt 36659
Giải Nhất 71074
Giải Nhì 63253
Giải Ba 06919 - 25684
Giải Tư 53412 - 78600 - 28261 - 88113 - 06283 - 04831 - 29537
Giải Năm 8711
Giải Sáu 2571 - 7675 - 6657
Giải Bảy 015
Giải Tám 81

AN GIANG 21/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 301299
Giải Đặc Biệt 01299
Giải Nhất 75194
Giải Nhì 67558
Giải Ba 64940 - 01942
Giải Tư 21488 - 63722 - 46666 - 62809 - 05525 - 79855 - 55971
Giải Năm 7061
Giải Sáu 2237 - 7863 - 9036
Giải Bảy 916
Giải Tám 31

AN GIANG 14/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 993561
Giải Đặc Biệt 93561
Giải Nhất 09866
Giải Nhì 46785
Giải Ba 67933 - 11627
Giải Tư 46259 - 33714 - 10985 - 51424 - 79684 - 02185 - 64821
Giải Năm 9889
Giải Sáu 6614 - 7982 - 1560
Giải Bảy 392
Giải Tám 78

AN GIANG 7/3/2019

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 278929
Giải Đặc Biệt 78929
Giải Nhất 39502
Giải Nhì 88549
Giải Ba 54105 - 68703
Giải Tư 05605 - 27679 - 28662 - 27923 - 17015 - 13564 - 84333
Giải Năm 4181
Giải Sáu 9279 - 3198 - 3312
Giải Bảy 912
Giải Tám 36