Xử lý nghiêm các đơn vị “chạy đua” thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

07/12/2019 - 17:08

Để phòng ngừa tình trạng "chạy đua" về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15-1-2020, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn khẩn gửi Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT và Chánh Thanh tra Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

A A

Bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên từ ngày 15-1-2020. (Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26-11-2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6-6-2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, từ ngày 15-1-2020, các đơn vị sẽ không tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Để phòng ngừa tình trạng "chạy đua" về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15-1-2020, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo, rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các đơn vị thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15-1-2020.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra các Sở phải báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ngay khi có phát hiện sai phạm và báo cáo tổng hợp kết quả thanh kiểm tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 20-1-2020.

Theo P.T ("laodongthudo.vn)