Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh An Giang họp lần thứ 3

14/04/2021 - 13:35

 - Sáng 14-4, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức họp lần thứ 3 để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác bầu cử và chỉ đạo các công việc liên quan đến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

A A

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng các thành viên ban chỉ đạo tham dự.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung cao độ làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tạo khí thế sôi nổi cho công tác bầu cử, nâng cao kiến thức cử tri, để người dân hưởng ứng và thực  hiện tốt quyền bầu cử mình, đấu tranh với các luận điệu xấu . Về công tác nhân sự, tổ chức thực hiện tốt hiệp thương lần 3, chọn lực lượng ứng cử viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và chất lượng; lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác vận động tranh cử làm đúng thời gian, đúng luật, bình đẳng; đề phòng các tình huống vận động không đúng luật. Tập trung lãnh đạo công tác nhân sự; phân bổ, niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các đơn vị bầu cử; tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, quan tâm dư luận xã hội, tránh để xảy ra những vấn đề nhạy cảm phức tạp; tổ chức tiếp xúc cử tri; in ấn và cấp phát tài liệu liên quan đến bầu cử kịp thời, đảm bảo số lượng theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các ứng cử viên; tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các ban bầu cử, tổ bầu cử; cập nhật biến động số lượng cử tri, cũng như thông tin, phổ biến về bầu cử trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh đến công tác bầu cử. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống các hoạt động xuyên tạc, phá hoại bầu cử, gây rối để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử. Có kịch bản phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Lãnh đạo kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ở các cấp. Quan tâm bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hậu cần để tổ chức bầu cử thành công. Các địa phương đảm bảo thời gian, chất lượng và nghiêm túc, đúng quy định, để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Các tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra.          

Đến nay, tỉnh đã thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 107 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.160 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.386 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 110 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 694 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.914 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; lập danh sách 1.597.436 cử tri...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU