Bến Tre chú trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

08/12/2019 - 09:52

Năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Bến Tre tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

A A

Ngư dân Trà Vinh chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: NHẤT HOÀNG

Ðồng thời, cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, bảo đảm làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, đủ khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay tại cơ sở; khắc phục, hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên bỏ sinh hoạt Ðảng, vi phạm các tệ nạn xã hội. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, UBKT cấp dưới để có cơ sở nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2019, các tổ chức đảng trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 164 đảng viên (tăng 21,5% so năm 2018). Trong đó, khiển trách 111 đảng viên, cảnh cáo 31 đảng viên, cách chức bốn đảng viên, khai trừ 18 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt sáu trường hợp; kỷ luật ba tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách do vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ.

* Trà Vinh phấn đấu thành lập mới 600 doanh nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu tập trung đầu tư, khai thác phát triển vùng tổng hợp kinh tế ven biển gắn với khai thác đồng bộ tiềm năng, thế mạnh từ các công trình trọng điểm ven biển trên địa bàn, như luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Khu kinh tế Ðịnh An, Trung tâm điện lực Duyên Hải, dự án điện gió, điện mặt trời, cảng biển… nhằm hướng đến xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, trong đó quan tâm đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hướng vào những lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường. Tỉnh phấn đấu có từ 550 đến 600 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất, kinh doanh các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp; mục tiêu đến cuối năm 2020 có 67 trong số 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Càng Long đạt chuẩn huyện NTM.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP của Trà Vinh ước đạt 14,85%, GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 59 triệu đồng/năm. Tỉnh đã thu hút 53 dự án đầu tư; phát triển mới 363 doanh nghiệp; tổng thu ngân sách đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 25% so cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 55 trong số 85 xã NTM, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn NTM…

Theo TTXVN