Cà Mau bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập Ban dân tộc

07/12/2019 - 10:53

Sau khi giải thể, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ sẽ do Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thực hiện.

A A

Ngày 6-12, tại kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX đã thống nhất thông qua Nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ và sáp nhập Ban Dân tộc thuộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa - xã hội thuộc HĐND tỉnh.


Trụ sở Sở Ngoại vụ TPHCM.

Theo đề án, sau khi giải thể, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ sẽ do Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh sẽ được thành lập mới Phòng Ngoại vụ, dự kiến bố trí 6 biên chế công chức (trong đó: 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 4 công chức).

Ông Nguyễn Thanh Điền, Giám đốc Sở Ngoại vụ (sinh ngày 30-12-1960) có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi sau khi giải thể Sở này. Các công chức, viên chức, người lao động còn lại sẽ được Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau và các sở, ngành có liên quan sắp xếp, điều chuyển, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo theo quy định.

Sở Ngoại vụ Cà Mau được thành lập vào cuối năm 2014. Sau khoảng 5 năm hoạt động đã đạt được kết quả nhất định, góp phần vào công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngoại vụ của tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng thống nhất thông qua Nghị quyết sáp nhập Ban dân tộc của HĐND tỉnh vào Ban văn hóa- xã hội và chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân tộc về Ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh.

Theo TRÀN HIẾU (VOV)