Cà Mau sẽ có bệnh viện 1.200 giường bệnh

29/06/2020 - 09:33

Ngày 28-6, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách để trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

A A

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai; Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh tên và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Tờ trình về ban hành Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra văn bản trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh     

Đáng chú ý, các đại biểu đưa ra các ý kiến về Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, tổng mức đầu tư dự án trên 3.322 tỷ đồng. Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong tỉnh. Theo đó, kế hoạch bố trí vốn từ năm 2020-2023, thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp; kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng. Từ năm 2024-2025, thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh còn thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; công tác của UBND tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2020; kết quả phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2020. Những báo cáo này sẽ được trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh./.

Theo PHƯƠNG LÀI (Báo Cà Mau)