Đồng Tháp phát huy tiềm năng và giá trị ngành nông nghiệp

21/11/2020 - 09:36

Ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, để phát huy hết tiềm năng và giá trị ngành nông nghiệp tỉnh, trong những năm tới, cần tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, hình thành và phát triển bền vững vùng sản xuất nông thủy sản theo chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc.

A A

Các địa phương thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh phát triển ngành hàng rau, củ, quả có thế mạnh theo hướng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu; phát triển hoa kiểng kết hợp với khai thác du lịch; phát triển kinh tế vườn, tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh về thương hiệu và hiệu quả sản xuất; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học theo quy mô trang trại; phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, sạch, thâm canh, ứng dụng công nghệ cao (công nghệ sinh học, xử lý nước tuần hoàn...) chú trọng ngành hàng cá tra còn nhiều tiềm năng.

Tỉnh cũng thực hiện có hiệu quả Chương trình khởi nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên cơ sở tổ chức lại sản xuất làng nghề kết hợp với canh tác công nghệ - kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ mới, kết hợp với du lịch trải nghiệm và phát triển thương mại điện tử; duy trì, nâng chất tiêu chí nông thôn mới ở các xã đạt chuẩn, phát động xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, nêu cao tinh thần tự chủ, tự quản, tham gia quản trị địa phương nhằm gắn kết cộng đồng trong chia sẻ các mô hình sản xuất mới, ứng dụng khoa học công nghệ,... làm cơ sở hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng đa dịch vụ; kết hợp xây dựng xã nông thôn mới gắn với “Làng thông minh”, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chuyên canh, quy mô lớn và phát triển bền vững, đồng thời phát triển, nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Theo THÀNH NAM (Báo Đồng Tháp)