Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động năm 2020

15/10/2020 - 15:36

Tối 14-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An khai mạc hội thi Tuyên truyền lưu động năm 2020. Đây là một trong những hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Tiết mục ca múa "Hương tình miền hạ" của đội Cần Đước

Hội thi gồm 3 nội dung: Triển lãm hình ảnh, Thi xe tuyên truyền cổ động và Văn nghệ cổ động.

Các nội dung thi xoay quanh các chủ đề: Phản ánh những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh, của địa phương trong thời gian qua; Ca ngợi những tấm gương điển hình và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tiết mục văn nghệ dự thi sẽ diễn ra từ đêm 14-10 đến đêm 17-10

Hội thi nhằm duy trì và phát triển công tác tuyên truyền lưu động, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh. Qua đó phát hiện những nhân tố mới ở cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng lực lượng kế thừa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Phần thi ảnh, xe cổ động và hoạt động diễu hành xe cổ động diễn ra vào trưa 14-10. Các tiết mục văn nghệ dự thi sẽ được biểu diễn lần lượt đến đêm 17/10.

Theo QUẾ LÂM (Báo Long An)