LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN TỪ NGÀY 17-5 ĐẾN 21-5-2021

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Bình (khu vực xóm Người Chăm) - huyện Châu Thành

 Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Từ 7 giờ 30 phút giờ đến 13 giờ: Một phần phường Đông Xuyên (khu vực dân cư Bà Bầu) - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút giờ đến 17 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng tăng đến trạm bơm; từ cầu Rạch Rích đến lò hỏa táng) - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút giờ đến 17 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Ngọn Cái Sao) - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút giờ đến 16 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ Khánh 2) - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút giờ đến 11 giờ 30 phút: Một phần 3 phường: Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên (khu vực sau Trường Đại học An Giang) -TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Hoà Lạc; một phần xã Phú Thành (khu vực TDC Phú Thành - Hòa Lạc) - huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Khu vực dọc kênh Nông dân, xã Vĩnh Chánh -huyện Thoại Sơn.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực cầu Thuận Hiệp) - TP. Long Xuyên

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Bình Thạnh Đông (khu vực từ cầu Cái Đầm hướng về phà Thanh Bình); xã Tân Hòa (từ chợ Nhơn Hòa đến cầu Cái Đầm và từ cầu Cái Đầm đến ngã ba Út Ngoán; xã Hiệp Xương (khu vực ấp Hiệp Hòa) - huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu vực dọc kênh T8 Nam Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Bình - huyện Châu Thành

Từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút: Một phần thị trấn Chợ Mới (khu vực đường dẫn cầu Ông Chưởng, từ ngã tư đèn xanh, đỏ đến bến xe) -huyện Chợ Mới

Ngày 21 tháng 5 năm 2021

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần 2 xã Phú Bình và Hòa Lạc (từ Dinh Quản Cơ Thành đến ấp Hòa An, xã hòa Lạc) - huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ Chợ Vĩnh Nhuận đến Chung Rầy) - huyện Châu Thành

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.