Long An: 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 6,06%

20/07/2021 - 16:15

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Long An đạt 6,06% (cao hơn so cùng kỳ 4,34%; xếp thứ 3/13 Vùng đồng bằng sông Cửu Long; thứ 4/8 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam); trong đó, cả 3 khu vực đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ.

A A

Theo Báo Long An