Quản lý, tra cứu thông tin về sản phẩm OCOP

25/04/2021 - 14:28

Giám sát sản phẩm sau khi được công nhận, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và tra cứu thông tin về sản phẩm OCOP đối với người tiêu dùng - đó là mục tiêu, ý nghĩa của Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia, vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chính thức đưa vào hoạt động.

A A

Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia có địa chỉ truy cập tại: ocopvietnam.gov.vn

Trên cơ sở đó, thực hiện yêu cầu của Bộ NN&PTNT về tổ chức vận hành hệ thống này tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân đã chỉ đạo Sở NN&PTNN liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhận thông tin tài khoản Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia. Đồng thời, tổ chức thực hiện cập nhật và quản lý thông tin, dữ liệu sản phẩm OCOP của địa phương trên Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia.

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi địa chỉ Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia (ocopvietnam.gov.vn) để tổ chức, cá nhân có liên quan biết, truy cập phục vụ công tác quản lý Nhà nước, giám sát sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và tra cứu thông tin phục vụ tiêu dùng.

Đây là hệ thống quản lý dữ liệu chung và thống nhất về Chương trình OCOP từ Trung ương đến các địa phương, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, giám sát sản phẩm sau khi được công nhận, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và tra cứu thông tin về sản phẩm OCOP đối với người tiêu dùng. Hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn dữ liệu hiện đại, hướng đến xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Được biết, tại tỉnh Cà Mau, hiện số lượng sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP là 33 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao, như: ba khía Đầm Dơi, tôm khô Rạch Gốc, tôm chà bông,...

Theo HỒNG NHUNG (Báo Cà Mau)