Đồng Tháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19

Đồng Tháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19

Đến ngày 21-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị thành viên cùng các ngành liên quan đã tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các chốt kiểm dịch. Đồng thời tuyên truyền người dân tham gia giao thông và các doanh nghiệp vận tải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự ATGT và phòng, chống dịch COVID-19.