TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 13/5/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 769537
Giải Đặc Biệt 69537
Giải Nhất 80872
Giải Nhì 01423
Giải Ba 97505 - 78361
Giải Tư 67860 - 06147 - 09976 - 61881 - 87548 - 62607 - 33119
Giải Năm 0269
Giải Sáu 5173 - 3495 - 2623
Giải Bảy 963
Giải Tám 33

AN GIANG 6/5/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 836339
Giải Đặc Biệt 36339
Giải Nhất 91663
Giải Nhì 87066
Giải Ba 03299 - 13389
Giải Tư 50132 - 86189 - 28491 - 82102 - 61014 - 58333 - 09121
Giải Năm 3267
Giải Sáu 8169 - 3254 - 2080
Giải Bảy 685
Giải Tám 16

AN GIANG 29/4/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 595973
Giải Đặc Biệt 95973
Giải Nhất 32704
Giải Nhì 86655
Giải Ba 48271 - 05368
Giải Tư 74548 - 29998 - 27496 - 38194 - 33765 - 71738 - 74860
Giải Năm 8860
Giải Sáu 8877 - 0960 - 1641
Giải Bảy 467
Giải Tám 32

AN GIANG 22/4/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 525753
Giải Đặc Biệt 25753
Giải Nhất 60099
Giải Nhì 25825
Giải Ba 95465 - 35728
Giải Tư 96280 - 89157 - 66201 - 88160 - 21327 - 20564 - 91058
Giải Năm 6319
Giải Sáu 5590 - 9919 - 2053
Giải Bảy 547
Giải Tám 73

AN GIANG 15/4/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 996821
Giải Đặc Biệt 96821
Giải Nhất 95321
Giải Nhì 76291
Giải Ba 73272 - 48446
Giải Tư 59386 - 00066 - 28945 - 81386 - 82659 - 46091 - 01275
Giải Năm 2175
Giải Sáu 0803 - 3166 - 0397
Giải Bảy 782
Giải Tám 29

AN GIANG 8/4/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 657739
Giải Đặc Biệt 57739
Giải Nhất 41553
Giải Nhì 24061
Giải Ba 58553 - 15723
Giải Tư 57852 - 62404 - 34542 - 66602 - 65869 - 74052 - 34481
Giải Năm 0270
Giải Sáu 5112 - 1214 - 7396
Giải Bảy 262
Giải Tám 82

AN GIANG 1/4/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 523071
Giải Đặc Biệt 23071
Giải Nhất 04152
Giải Nhì 88846
Giải Ba 05031 - 55863
Giải Tư 46545 - 13781 - 07139 - 56208 - 81051 - 08181 - 84667
Giải Năm 5964
Giải Sáu 7770 - 6248 - 3576
Giải Bảy 694
Giải Tám 86