Xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm ở tỉnh Hậu Giang

29/05/2020 - 14:17

Những ngày gần đây, tại nhiều địa phương của tỉnh Hậu Giang xuất hiện các điểm sạt lở sông nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

A A

Điểm sạt lở sông Mái Dầm, huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Điểm sạt lở sông Ba Láng, huyện Châu Thành A. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Điểm sạt lở sông Mái Dầm, huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Điểm sạt lở sông Mái Dầm, huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Điểm sạt lở sông Mái Dầm, huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo TTXVN